Οι δημοσιεύσεις του Διευθυντή του Εργαστηρίου Χάρη Αθανασιάδη PDF Εκτύπωση
Τετάρτη, 27 Νοέμβριος 2013 09:56

[ΘΕΟ]ΧΑΡΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ

Διδακτορική διατριβή

 • Θεοχάρης Αθανασιάδης, Η Διδασκαλική Ομοσπονδία Ελλάδος στο μεσοπόλεμο (1818-1936), Ιωάννινα 1999. 779 σελίδες [Αναρτημένη στην ιστοσελίδα του Εθνικού Κέντρου Τεκμηρίωσης – www.ekt.gr].

Η διατριβή αξιοποιήθηκε από τους περισσότερους έλληνες ιστορικούς της εκπαίδευσης: Ενδεικτικά: Δημήτρης Χαραλάμπους, Ιστορία του διδασκαλικού συνδικαλισμού στην Κύπρο 1898-1960, Ελληνικά Γράμματα, Αθήνα 2001, σελ. 27· Χαράλαμπος Νούτσος, Ο δρόμος της καμήλας και το σχολείο. Η εκπαιδευτική πολιτική στην Ελλάδα: 1944-1946, Βιβλιόραμα, Αθήνα 2003.

Βιβλία

1. Χάρης Αθανασιάδης (εισαγωγή-επιμέλεια), Ελληνικά Παιδαγωγικά Περιοδικά 1831-1974, Κέντρο Εκπαιδευτικής Έρευνας, Αθήνα 2004. 516 σελίδες.

Ερευνα υποδομής, η οποία αναγνωρίστηκε και αξιοποιήθηκε από έγκυρους ιστορικούς της εκπαίδευσης. Ενδεικτικά: Σιδηρούλα Ζιώγου-Καραστεργίου, Βασίλειος Φούκας και Θεοδώρα Χασεκίδου-Μάρκου, Παιδαγωγικά περιοδικά στην Ελλάδα κατά τον 19ο αιώνα, Κυριακίδης, Θεσσαλονίκη 2005. Αναγνωρίστηκε επίσης από την ευρύτερη κοινότητα των ιστορικών, καθώς δεκατέσσερα λήμματά της περιλήφθηκαν στην τετράτομη Εγκυκλοπαίδεια του Ελληνικού Τύπου, 1784-1974, Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών, Αθήνα 2008 (επιμέλεια: Λουκία Δρούλια και Γιούλα Κουτσοπανάγου).

2. Χάρης Αθανασιάδης και Αλέξανδρος Πατραμάνης (εισαγωγή-επιμέλεια), Ευρωπαϊκή Ολοκλήρωση και εκπαιδευτικοί, Κλαδικό Εκπαιδευτικό Ινστιτούτο ΙΝΕ-ΓΣΕΕ, Αθήνα 2003. [δίγλωσση έκδοση]. Ελληνική γλώσσα: 302 σελίδες. Αγγλική γλώσσα: 246 σελίδες.

Το βιβλίο αυτό αξιοποιήθηκε από αρκετούς μελετητές κυρίως του πεδίου της Εκπαιδευτικής Πολιτικής. Ενδεικτικά: Athanasia Dakopoulou, “The appropriation of the global discourse in the formulation of national education policies: a case of continuing education of teachers in Greece”, Globalisation, Societies and Education, Vol. 7, No. 1, March 2009, 83-93.

3. Χάρης Αθανασιάδης, Δάσκαλοι και εκπαιδευτικός δημοτικισμός, Πρόλογος: Aλέξης Δημαράς, Mεταίχμιο, Aθήνα 2001. 207 σελίδες.

Η μελέτη αυτή αποτιμήθηκε θετικά και αξιοποιήθηκε από έγκυρους ιστορικούς της εκπαίδευσης και ιστορικούς γενικότερα. Ενδεικτικά: Μαρία Ρεπούση, Τα Μαρασλειακά, Πόλις, Αθήνα 2012· Χριστίνα Κουλούρη, «Η ιστοριογραφία της νεοελληνικής εκπαίδευσης: Συνέχειες και ρήξεις, 1967-2002, σελ. 495-511· Γιώργος Γάτος, Το μέγα πάθος του εκπαιδευτικού δημοτικισμού: 41 γράμματα του Γληνού στο Δελμούζο, Ελληνικά Γράμματα, Αθήνα 2003.

Άρθρα

1. Liberals, Conservatives and Romantic Nationalists in interwar education policy in Greece: The High Mountains episode”, History of Education, υπό κρίση.

2. «Αλέξης Δημαράς και Αλέξανδρος Δελμούζος: Η αρχή και το τέλος του Εκπαιδευτικού Δημοτικισμού» στο: Ανάλεκτα Αλέξανδρου Δελμούζου: «Η γλώσσα είναι μόνο μέσον», Ίδρυμα Μανόλη Τριανταφυλλίδη και Εταιρεία Σπουδών Νεοελληνικού Πολιτισμού και Γενικής Παιδείας, Αθήνα 2013.

3. «Εθνικισμός και παιδική λογοτεχνία: Ξαναδιαβάζοντας την Πηνελόπη Δέλτα», στο συλλογικό τόμο: Χάρης Μπαμπούνης, Παιδική Ηλικία: κοινωνιολογικές, πολιτισμικές, ιστορικές και παιδαγωγικές διαστάσεις, Αθήνα, υπό έκδοση.

4. «Μερικές σκέψεις για την προβληματική του έθνους στην ιστοριογραφία της ελληνικής εκπαίδευσης», στο συλλογικό τόμο: Αντώνης Χουρδάκης και Κατερίνα Δαλακούρα (επιμ.), Ιστοριογραφία της ελληνικής εκπαίδευσης: Επανεκτιμήσεις και προοπτικές, Πανεπιστημιακές Εκδόσεις Κρήτης, Ηράκλειο, υπό έκδοση.

5. «Παραπέταξαν το Θεό και το Έθνος: Η διαμάχη για το αναγνωστικό του Ζαχαρία Παπαντωνίου Τα Ψηλά Βουνά», στο συλλογικό τόμο: Έφη Αβδελά (επιμ.), Νέες προσεγγίσεις στον ελληνικό μεσοπόλεμο, εκδ. Αλεξάνδρεια, Αθήνα, υπό έκδοση.

Πριν ακόμη τη δημοσίευσή της η μελέτη αυτή αξιοποιήθηκε πολλαπλά από τον Αλέξη Δημαρά στο κύκνειο άσμα του: Αλέξης Δημαράς, Ιστορία της Νεοελληνικής Εκπαίδευσης, Μεταίχμιο, Αθήνα 2013.

6. «Η ιστορική έρευνα για τον Εκπαιδευτικό Δημοτικισμό», στο: Ελληνική γλώσσα και εκπαίδευση (Πρακτικά 6ου Συνεδρίου Ιστορίας της Εκπαίδευσης), Πανεπιστήμιο Πατρών, Πάτρα 2011, σελ. 55-59.

7. «Εκπαιδευτικά συνδικάτα και εκπαιδευτική πολιτική: Όψεις του 20ού αιώνα», στο Ιωσήφ Μπουζάκης (επιμ.), Πανόραμα Ιστορίας της Εκπαίδευσης, τ. Β΄: Νεοελληνική Εκπαίδευση 1821-2010, Gutenberg, Αθήνα 2011, σελ. 1009-1030.

8. «Έθνος και σχολική Ιστορία: Η πολεμική στο βιβλίο “Ιστορία Ρωμαϊκή και Μεσαιωνική 146 π.Χ. – 1453 μ.Χ.” της Β΄ Γυμνασίου (1965)», Δοκιμές. Επιθεώρηση Κοινωνικών Σπουδών, τχ. 14-15, 2009, σελ. 21-53.

9. Opinion Survey among National Policy Makers and Authorities in Greece”, στο Devorah Kalekin-Fishman & Pirkko Pitkanen (eds), An Emerging Institution?, Peter Lang, Oxford 2008, pp. 127-153 [σε συνεργασία με Costas Zafeiropoulos and Nikos Marantzidis].

10. “Transnational Migrants Views on Multiple Citizenship in Greece”, στο Pirkko Pitkanen and Devorah Kalekin-Fishman (eds), Multiple State Membership and Citizenship in the Era of Transational Migration, Sense Publishers, Roterdam 2007, pp. 117-135[σε συνεργασία με Archontia Mantzaridou and Nikos Marantzidis].

11. «Το ελληνικό ολοήμερο σχολείο: Ένας σοσιαλδημοκρατικός θεσμός σε νεοφιλελεύθερη ηγεμονία», στο Γεώργιος Καψάλης και Απόστολος Κατσίκης (επιμ), Η πρωτοβάθμια εκπαίδευση και οι προκλήσεις της εποχής μας, Ιωάννινα 2007, σελ. 1339-1348.

 1. «Οι δύο στιγμές του ελληνικού φεμινιστικού κινήματος», στο Ελένη Μαραγκουδάκη (επιμ.), Εισαγωγή θεμάτων σχετικά με τα φύλα στην εκπαιδευτική διαδικασία, Ιωάννινα 2007, σελ. 13-23.

13. «Εκπαιδευτικά συνδικάτα και Βενιζελική εκπαιδευτική πολιτική», στο συλλογικό τόμο: Η εκπαιδευτική πολιτική στα χρόνια του Ελευθερίου Βενιζέλου, Ελληνικά Γράμματα, Αθήνα 2006, 133-141.

14. «Οι δάσκαλοι της “Αντίδρασης”», Παιδεία και Κοινωνία, τχ. 10, 2006, σελ. 20-23.

15. «Δάσκαλοι Διανοούμενοι του Εκπαιδευτικού Δημοτικισμού: Η περίπτωση του Γεωργίου Δάνου», Παιδεία και Κοινωνία, τχ. 9, 2006, σελ. 20-23.

16. «“Η υπόκωφος αντίστασις”: Εκπαιδευτικός Δημοτικισμός και 4η Αυγούστου», Παιδεία και Κοινωνία, τχ. 7, 2005, 18-21.

 1. «Ο Μιχάλης Παπαμαύρος και το Σχολείο Εργασίας», Παιδεία και Κοινωνία, τχ. 5, 2005, 18-21.

Η μελέτη αυτή αξιοποιήθηκε από ορισμένους ιστορικούς της εκπαίδευσης. Ενδεικτικά: Σωτηρία Μαρτίνου-Κανάκη, Το κίνημα της μεταρρυθμιστικής παιδαγωγικής και η επίδρασή του στο παιδαγωγικό έργο του Μιχάλη Παπαμαύρου, Gutenberg, Αθήνα 2009.

18. “Dis-embeddedness and De-classification: Modernization Politics and the Greek Teacher Unions in the 1990’s”, The Sociological Review, 2002, Vol. 50, No. 4, pp. 610-639 [σε συνεργασία με Alexandros Patramanis].

Η μελέτη αυτή αξιοποιήθηκε από αρκετούς ερευνητές του πεδίου της Εκπαιδευτικής Πολιτικής. Ενδεικτικά: D. Gleeson and C. Husbands, “Modernizing schooling though performance management: a critical appraisal”, Education Policy, v. 18, no 5, 2003· Viive Riina Ruus, “Õpetaja positsioonivalikud ja –lahingud”, Haridus 1/2005 http://haridus.opleht.ee/Arhiiv/012005/lugu3.pdf· Peligia Soultatou, Health education as a vehicle of Europeanizing ideology in Greek Schooling, http://www.sera.ac.uk.

19. “Globalization, Education Restructuring and Teacher Unions in France and Greece: Decentralization Policies or Disciplinary Parochialism?”, στο συλλογικό τόμο: Globalization, Education Restructuring and Social Cohesion in Europe, European Science Foundation, Βαρκελώνη 2002 [σε συνεργασία με Alexandros Patramanis].

Την μελέτη αυτή αξιοποίησε ένας τουλάχιστον βρεττανός κοινωνιολόγος της εκπαίδευσης. Βλ. Ken Jones, “Remaking Education in Western Europe” European Educational Research Journal, Volume 4, Number 3, 2005.

 1. «Τα εκπαιδευτικά συνδικάτα και η αξιολόγηση των εκπαιδευτικών (1982-2000)», στο Γ. Μπαγάκης (επιμ.), Aξιολόγηση εκπαιδευτικών προγραμμάτων και σχολείου, Μεταίχμιο, Aθήνα 2001, σελ. 146-153.
 2. «Tο βάρος του παρελθόντος και οι αβεβαιότητες του μέλλοντος: Συγκρούσεις ανάμεσα στην κυβέρνηση και τα εκπαιδευτικά συνδικάτα για το ζήτημα της επετηρίδας», στο Δομές και σχέσεις εξουσίας στη σημερινή Eλλάδα, Ίδρυμα Σάκη Kαράγιωργα, Αθήνα 2000, σελ. 266-283 [σε συνεργασία με Νίκο Μαραντζίδη].
 3. «Συνδικαλιστική δράση και πολιτική συμπεριφορά: H περίπτωση των εκπαιδευτικών 1995-1997», Eπιθεώρηση Eργασιακών Σχέσεων, 1999, τχ. 16, σελ. 4-18 [σε συνεργασία με Κώστα Ζαφειρόπουλο και Νίκο Μαραντζίδη].

Η μελέτη αυτή περιλήφθηκε σε τόμο με επιλεγμένα κείμενα του περιοδικού: Η Εργασία στον 21ο αιώνα. Κείμενα για το παρελθόν, το παρόν καιτο μέλλον της εργασίας, Ειδική Εκδοτική, Αθήνα 2002.

Πολυμεσικά Λευκώματα (DVD)

 • Τρεις πτυχές του ελληνικού εργατικού κινήματος. α. Η περίοδος του μεσοπολέμου, ΚΑΝΕΠ-ΓΣΕΕ, Αθήνα 2008.
 • Τρεις πτυχές του ελληνικού εργατικού κινήματος: β. Η μεταπολεμική περίοδος, ΚΑΝΕΠ-ΓΣΕΕ, Αθήνα 2008.

Κείμενα σε εφημερίδες και περιοδικά ευρείας κυκλοφορίας (ενδεικτική επιλογή)

 1. «Από σήμερα είστε μικροί στρατιώτες!. Ο Ιωάννης Μεταξάς, το πείραμα εκφασισμού της ελληνικής κοινωνίας και η δημοτική γλώσσα», περ. Χρόνος, τχ. 6, Οκτώβριος 2013

[http://www.chronosmag.eu/index.php/thses-p-s-s-s.html]

 1. «Αξιολογώντας την αξιολόγηση: Μια εσωτερική κριτική του Προεδρικού Διατάγματος για την αξιολόγηση των εκπαιδευτικών», http://www.alfavita.gr, 14.5.2013
 2. «Το εργαστήρι του ιστορικού της εκπαίδευσης», εφ. Αυγή, 18.12.2011 (ένθετο: Αναγνώσεις) [http://archive.avgi.gr/ArticleActionshow.action?articleID=658237]
 3. «Για τη δομή και τον προσανατολισμό του λυκειακού προγράμματος», εφ. Η Αυγή, 3.4.2011 [http://archive.avgi.gr/ArticleActionshow.action?articleID=608779]
 4. «Ο κοινωνικός ρόλος του σχολικού μηχανισμού», εφ. Τα Νέα, 28.5.2010 [http://phedps.uoi.gr/prosopiko/CVs/athanasiades/Paid_Kata.pdf]
 5. «Έθνος και σχολική ιστορία», εφ. Ελευθεροτυπία, 4.4.2007

Το κείμενο αυτό αξιοποιήθηκε σε αρκετές επιστημονικές μελέτες. Βλ. ενδεικτικά: Dimitrios Zachos, Citizenship, Ethnicity and Education in Modern Creece, Journal of Modern Greek Studies”, vol. 27, no 1, 2009, 131-155· Γιώργος Κόκκινος, «“Μεταξύ μελαγχολίας και εξέγερσης”: Ενδεικτικές όψεις της παθολογίας της σχολικής ιστοριογραφίας στην Ελλάδα, η στάση της διανόησης και η συλλογική ψύχωση για το εγχειρίδιο της Στ΄ Δημοτικού», στο Η διδακτική της ιστορίας στην Ελλάδα και η έρευνα στα σχολικά εγχειρίδια, επιμ. Ανδρέας Π. Ανδρέου (Αθήνα: Μεταίχμιο, 2007), 21-80.

Θεοχάρης Αθανασιάδης

Δεκέμβριος 2013