Η διδασκαλία της κοινωνιολογίας της εκπαίδευσης στα Π.Τ.Δ.Ε. και οι εκπαιδευτικοί της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης PDF Εκτύπωση
Τρίτη, 06 Δεκέμβριος 2011 14:12

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Δ. ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ
Η διδασκαλία της κοινωνιολογίας της εκπαίδευσης στα Π.Τ.Δ.Ε.
και οι εκπαιδευτικοί της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης

Εξεταστική Επιτροπή :
1. Νούτσος Χαράλαμπος, Καθηγητής Τμήματος Φ.Π.Ψ.- Φιλοσοφική Σχολή-
Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, επιβλέπων
2. Μαραγκουδάκη Ελένη, Επίκουρη Καθηγήτρια Τμήματος Φ.Π.Ψ.- Φιλοσοφική
Σχολή-Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, μέλος τριμελούς Συμβουλευτικής Επιτροπής
3. Σιάνου Ελένη, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Τμήματος Φ.Π.Ψ.- Φιλοσοφική
Σχολή-Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, μέλος τριμελούς Συμβουλευτικής Επιτροπής
4. Αθανασιάδης Θεοχάρης, Λέκτορας Τμήματος Φ.Π.Ψ.- Φιλοσοφική Σχολή-
Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων
5. Γρόλλιος Γεώργιος, Αναπληρωτής Καθηγητής Τμήματος Π.Τ.Δ.Ε.- Παιδαγωγική
Σχολή- Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
6. Κατσίλλης Ιωάννης, Καθηγητής Τμήματος Π.Τ.Δ.Ε. - Σχολή Ανθρωπιστικών και
Κοινωνικών Επιστημών- Πανεπιστήμιο Πατρών
7. Μπενινκάζα Λουτσιάνα, Επίκουρη Καθηγήτρια Τμήματος Φ.Π.Ψ.- Φιλοσοφική
Σχολή-Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων