Αποστολή PDF Εκτύπωση
Συντάχθηκε απο τον/την Administrator   
Τρίτη, 30 Μάρτιος 2010 12:53

Το Εργαστήριο με την επωνυμία: « Eργαστήριο Iστορίας Nεοελληνικής Eκπαίδευσης»:

Α. Έχει ως σκοπό να καλύψει με μελέτες και ερευνητικά δεδομένα θεματικές ενότητες που την κοινωνική I στορία της Nεοελληνικής E κπαίδευσης και συναφώς στην κατάρτιση των προπτυχιακών και μεταπτυχιακών φοιτητών στο πεδίο αυτό.

Β. Συνεργάζεται με ακαδημαϊκά ιδρύματα ημεδαπής και αλλοδαπής, ερευνητικά κέντρα και ινστιτούτα που έχουν συναφείς στόχους.

Γ. Ειδικότερα, το ερευνητικό έργο αφορά:

α) στην κωδικοποίηση πληροφοριακών ενοτήτων (βιβλιογραφίες, ευρετήρια),

β) στη συγκρότηση ειδικευμένης βιβλιοθήκης,

γ) στη διάσωση, ταξινόμηση και αξιοποίηση αρχειακών και εντύπων πηγών της N εοελληνικής E κπαίδευσης,

δ) στις υπομνηματισμένες επανεκδόσεις κειμένων,

ε) στην έρευνα και εκπόνηση ειδικών μονογραφιών,

στ) στην πραγματοποίηση παραδειγμάτων «προφορικής ιστορίας» της E κπαίδευσης.

Τελευταία Ενημέρωση στις Δευτέρα, 24 Οκτώβριος 2011 09:35